ទីតាំង

បណ្តាញសង្គម

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់

ដីឡូតិ៍លេខ ២៤៣-២៤៤ ការិយាល័យ (១៥C-៤១C) ផ្លូវលេខ៥៩៨ ភូមិទួលថ្ងាន់ សង្កាត់ទួលសង្កែទី២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Lot No.243-244, Office No. (15C-41C), St. 598, Phum Tuol Thgan, Sangkat Tuol Sangkae II, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

info@lyhourpay.com

០៨៧ ៦០១​ ១១១

០៩៥​ ៦០១ ១១១

០៨៨ ៧​ ៦០ ១១ ១១