ប្រើ LY HOUR APP បង់ទឹក ភ្លើង ឥតគិតថ្លៃសេវា ឈ្នះ iPhone 12 Pro Max និងរង្វាន់ជាច្រើន

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុក ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ជួយសម្រួលការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្តុ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

តើលោកអ្នកត្រូវការលុយ! ដើម្បីបង់សងប្រាក់កម្ចី បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ បង់វិក្កយបត្រ ផ្ទេរប្រាក់ និងទូរទាត់លុយផ្សេងៗ មែនទេ? ជាមួយកម្មវិធី LY HOUR APP លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះបាន ហើយទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាៈ

ថ្ងៃនេះផងដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ បានចុះប្រគល់រង្វាន់ដល់អតិថិជន និងភ្នាក់ងារដែលបានឈ្នះដូចខាងក្រោមៈ

  • iPhone 12 pro max
  • ទូរសព្ទ OPPO
  • ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល 1 មុឺនដុល្លារ
  • ទឹកប្រាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយតាមកម្មវិធី LY HOUR APP ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

ពិតជាពិសេសេមែនពី លីហួរ វេរលុយ! នៅចាំអង្កាល់ទៀត?

កម្មវិធី LY HOUR APP ជាជម្រើសថ្មីមួយសម្រាប់យុគសម័យ ឌីជីថល

ដោនឡូតឥឡូវនេះ Download Now:http://onelink.to/lyhourapp

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ព័ត៌មានបន្ថែម: (+855)87 601111 ឬតាមរយៈហ្វេសបុកផេក៖ https://www.facebook.com/lyhourveluy