បានចំណូល! បានរង្វាន់!

ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដ៏ថ្មីស្រឡាង ចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយទូទាំងខេត្ត/ក្រុង ធ្វើឱ្យជីវភាពពុក ម៉ែ បងប្អូន កាន់តែប្រសើរឡើង ថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនថែមទៀត។

លក្ខខណ្ឌចូលរួមប្រូម៉ូសិន

1.សម្រាប់ភ្នាក់ងារ លីហួរ វេរលុយ នៅគ្រប់ខេត្ត ក្រុង ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការបង់វិក្កយបត្រនិងបង់សងប្រាក់កម្ចីជូនដៃគូរសហការដូចជា៖

  • ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ ម.ក (SBI LY HOUR Bank)
  • ធនាគារស្ថាបនា (Sathapana Bank)
  • ធនាគារ អេស៊ីលីដា (ACLEDA Bank Plc.)
  • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន (WB Finance Cambodia)
  • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (LOLC Cambodia)
  • អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC)
  • រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (Phnom Penh Water Supply Authority)
  • រដ្ឋាករស្វយ័ត គ្រប់គ្រង សំរាម និងសំណល់រឹង រាជធានីភ្នំពេញ (PPSWMA)
  • E-Power CCL Co.,Ltd

2.ប្រតិបត្តិការមួយរាប់ជាឳកាសមួយដើម្បីទទួលបានរង្វាន់

3.ភ្នាក់ងារដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការច្រើនមានឳកាសច្រើនក្នុងការទទួលបានរង្វាន់

4.ប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១សីហា ឆ្នាំ ២០២១

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត